Utroskap

Utroskap

En kvinne tar kontakt for hun mistenker mannen for å være utro. Hun sier at han er ulik seg selv, er mye borte i forbindelse med jobben og lite hjemme. Når han er hjemme sitter han på mobil eller data. Han har kjøpt seg nye klær, er opptatt av eget utseende på en måte som han ikke har vært tidligere. Han unngår sex med henne og virker fjern.

Drar på Julebord alene!

Etter mange år med omsorg for egne barn, gledet hun seg til at de endelig skulle få litt tid for seg selv og dyrke felles interesser. Hun forteller at de har snakket mange ganger om å leve ut drømmen om å reise på turer utenlands. Dette har han ikke noe lyst til lenger og hun får han ikke med på noe hun foreslår. Hun sier også at hvert år har de sommerfest og julebord sammen med jobben hans, dette har hun blitt invitert med på tidligere, men i år skal han dra alene på julebord. Jobben skal dra utenbys dette året og det er kun for de ansatte sier han. Hun vet at konen til en kollega av han skal bli med. Kvinnen er fortvilet og vet ikke hva hun skal gjøre. Hun tror at han er forelsket i en annen kollega men tør ikke spørre rett ut. Hun føler seg både maktesløs og rådløs.

Bentes råd:

Vi har ikke noen garantier for at kjæresten vår ikke kan være utro, men de aller fleste av oss går ikke rundt og frykter dette. Ofte er det tilfeldigheter at utroskap blir avslørt, noe som tydelig utspilles i filmen ”sliding doors”. Vi mennesker bruker ofte følelsene våre som bevis og rettesnor for sannheten. Det er ikke nødvendigvis slik at våre følelser alltid innebærer sannheten, men samtidig skal man ikke ignorere denne følelsen. Det kan være lurt å spørre seg selv hvorfor denne følelsen oppstår og utforske følelsene sine.

Det kan være mange tegn til at slike mistanker oppstår, eksempelvis at du tar kjæresten din i å lyve, partneren er mindre interessert i seksuell omgang, er opptatt av utseende og lite tilgjengelig sammenlignet med tidligere. Ingen av disse tegnene trenger å bety at partneren din er utro, det kan ha andre forklaringer. Uansett har dere som par et tillitsproblem dere må finne ut av.

Ikke møt trusselen med kontroll

Denne kvinnen antar at hennes kjæreste er eller har planer om å være utro, dette opplever hun som en trussel og svik mot seg selv og det de har sammen. Tilliten hun har til sin partner er på gyngende grunn. Denne kvinnen forsøker å få partneren sin interessert i felles aktiviteter, men hun lykkes ikke med å få han engasjert. Hun kan lett komme i den situasjonen at hun begynner å kontrollere alt han gjør, sjekker med jobben om han er der han sier han er, eller oppsøker de stedene han sier han oppholder seg. Dette er en form for kontroll av mannen og det vil ikke føre til noe annet enn at han trekker seg lenger unna, noe som igjen vil være svært negativt for parforholdet. Følelsen sjalusi er en negativ følelse og bidrar til at man kan føle seg både liten og sårbar, og det er ikke alltid like lett å være strategisk og rasjonell i en slik tilstand. Om hun blir klamrende og selvutslettende kan dette også virke negativt inn på forholdet. Det å finne tilbake til fellesskapet, vennskapet og vekke til live de ”gamle” følelsene kan ha en forebyggende effekt mot utroskap. Ordtaket: ”Det er ikke alltid grønnere på den andre siden” kan brukes som en rettesnor med tanke på å holde et parforhold varmt, jobbe med og dyrke forholdet sitt alle dager, år ut og år inn. Dette krever en hel del innsats og gir en bedre tilnærming enn kontroll.

Det er mange ulike årsaker til utroskap. I studier som er gjort viste det at når kvinnen er utro er dette ofte et uttrykk for problemer i parforholdet. En mann kan ha et sidesprang selv om han er i et ”lykkelig” forhold. Det er ofte forelskelse som fører kvinner ut i utroskap, mens menn vil bare eksperimentere i senga. Hos kvinner er det ofte følelser som regjerer, men hos menn er det vanligst at sex styrer. Alle har et valg for hvordan en ter seg. Det er viktig å være bevisst på hva handlingen din medfører for deg selv og for dine nærmeste. Er det lurt å dra på julebord hvis man ikke er sikker på om man klarer å holde seg borte fra kollegaen? Kvinner har vanskeligere for å tilgi utroskap enn menn. I undersøkelsen som Thuen gjorde i 1997, svarte hele 90% av de bedratte at partners utroskap hadde vært ødeleggende for forholdet. 50% av all utroskap som oppdages ender med skilsmisse.

Spør direkte om utroskap

Kvinnen må få klarhet i om denne mannen er utro eller om det er andre årsaker til hans endrede adferd. Hun må tørre å sette ord på sine mistanker og utforske denne følelsen hun har om at han er utro. Det er viktig å få de til å snakke sammen og komme til en avklaring om hva som er problemet. Mannen kan bekrefte eller avkrefte mistanken om utroskap, og det er ikke sikkert at han vil komme med noen innrømmelser til sin kone. I så fall må hun kjenne etter om hun kan stå i denne usikkerheten og leve med det svaret hun får. Mannen i dette tilfellet kan ta et bevisst valg på å la være å være utro, unngå fristelser, tenke over konsekvensen av hva utroskap innebærer, både for en selv og alle de som er eller blir involvert (partner, barn og familie). Om han allerede har innledet et forhold til en annen person er det uansett viktig å avklare situasjonen. Det er av stor betydning at begge to får komme frem med sine reaksjoner. De er i en eller annen form for krise begge to. Om de velger å fortsette forholdet må tilliten gjenskapes. Partene trenger trygghet, oppleve at de er elsket og bli forstått av den andre.

Søk profesjonell hjelp

Utroskap handler ikke så ofte om sex, men ofte om fravær eller manglende vennskap, støtte, det å bli sett, forståelse, respekt, nærhet, omtanke og medfølelse. De kan trenge hjelp fra en profesjonell hjelper, for eksempel en parterapeut. Meningen med parterapi handler om å få mulighet til å sette ord på det man opplever og våge å snakke sammen om dette. Hva resultatet blir kan ingen si før i etterkant, men det å leve med alle usikkerhetsmomentene og uavklarte antagelser kan skade mer enn det å tørre å sette ord på sin egen sårbarhet.

Bente