Bente Müllers sexologiske rådgivning.

Jeg er utdannet sexologisk rådgiver (sexolog) fra universitetet i Agder 2009-2011, medlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS), godkjent spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), sykepleier og jordmor (1993).Er utdannet Psykoterapeut (DK) ved Parterapeutisk Institut i Danmark  2015-2019, (Affektfokusert par – og sexterapi).

Deltar på nasjonale og internasjonale kongresser. Er aktiv i nettverket for sexologer i Trondheim og Midt – Norge.

Jeg har lang erfaring med tema knyttet til samliv, kommunikasjon, seksualitet, kvinnehelse og reproduktiv helse. Jeg driver min virksomhet i henhold til etiske retningslinjer fra NACS.

IMG_0054 2

Adresse
Havnegata 9, inngang 2

3.  etg.
7010 Trondheim

Telefon

924 15 043

Mail

post@samlivshjelp.no