Sjalusi

Sjalusi

En kvinne ringer meg fordi hun er oppgitt og fortvilet over kjæresten og deres forhold. Partneren er utrolig sjalu og dominerende i forhold til henne. Hun føler seg innelåst i parforholdet og ønsker råd og veiledning med tanke på hva hun skal gjøre i denne sammenhengen. Hun kan ikke gå på kafe med venninner, fordi da tror partneren at hun er ute med en annen. Hun kan ikke gå alene i bursdag til venner uten partneren er med eller inviteres med, for da beskyldes hun for at hun dater en annen. Partneren er til og med sjalu på hennes egen familie, hun anklages for å forfordele sin egen familie fremfor partnerens egen familie.

Kjæresten vil ha henne sammen med seg hele tiden. Partneren er kjærlig og oppmerksom når det bare er de to sammen sier hun, men hun opplever seg isolert og kontrollert i forholdet. Hun har ikke snakket med noen om denne situasjonen. Hun sier at hun er glad i kjæresten sin , de har fantastisk sex og de har det hyggelig sammen når alt er ”rolig”. Kvinnen sier samtidig at hun ikke er komfortabel med utviklingen av forholdet. Hun ønsker ikke å leve et liv der hun hele tiden må passe på og ta hensyn til kjærestens sjalusi og kontrollbehov.

Bente Müller råd

Litt sjalusi utgjør ikke noe fare for et parforhold, men slik som denne kvinnen opplever situasjonen, der sjalusien tar en retning hvor den blir hemmende og kontrollerende, vil den ikke være sunn for kjæresteforholdet. Sjalusi er en sammensatt følelse som mange forbinder med noe negativt og skambelagt. En sjalu person vil påvirkes både gjennom handling, tanker, følelser og måten en ter seg på overfor omgivelsene. Sjalusien retter seg ofte mot noen som står en nær, ofte en eller flere personer. Det finnes ulike former for sjalusi, den mest kjente formen er den som oppstår i parforhold. Følelsen oppstår ofte når du er redd for å bli avvist eller forlatt. Menn og kvinner kan ha ulike måter å bli sjalu på, det kan tyde på at menn blir fortere sjalu når deres partner er involvert i en fysisk relasjon til en annen, mens kvinner er mer sjalu når deres partner blir emosjonelt tiltrukket av andre. Ofte er det den som har mest å miste, er mest avhengig og usikker som er mest sjalu.

Følelsen sjalusi er en faktor som kan generere parproblemer. Hazan og Shaver (1987) hevder at dette kan skyldes vår tilknytningsstil. Grunnlaget for sjalusi er en følelse vi danner tidlig i livet. Teorier om tilknytningsstil viser til mønster vi har lært og etablert gjennom oppvekst og utvikling i kontakt med andre mennesker. De personene som har en trygg tilknytning vil sjelden utvikle en sjalusi som er ødeleggende for et parforhold, disse personene er i utgangspunktet trygg på seg selv og andre i nære relasjoner. Derimot en person med utrygg tilknytning kan utvikle mønster som gjenspeiler seg i en adferd som kan by på utfordringer i et parforhold, blant annet sjalusi. Denne sjalusien kan utløse ulike handlinger og reaksjoner, for eksempel kan det vise seg ved at man blir utrygg på partneren sin når denne ikke er så tett på som ønsket. Om partneren ønsker å ha et sosialt liv sammen med andre venner og personer uten at dette går utover kjæresteforholdet, kan dette oppleves truende for en som er sjalu og utrygg på seg selv og sine forhold til andre mennesker. Slik denne kvinnen opplever at kjæresten prøver å begrense hennes aktiviteter eller gjøre ting som oppleves som kontrollerende og styrende.

Uansett grunn til sjalusi er dette en negativ effekt og påvirkning på et parforhold. Mange som har problemer med sin sjalusi har ofte et dårlig selvbilde, har lav selvtillit, er ofte
usikker i sosiale sammenhenger og kan ha en grunnleggende mistenksomhet til andre. En sjalu person kan ofte legge skylden på sin partner for at han tenker eller handler som han gjør. Denne sjalusien vil ødelegge forholdet på sikt og den gjensidige kjærligheten, respekten og tilliten til hverandre vil sakte men sikkert forsvinne.

Snakk om forventninger

For mange vil denne kvinnen ha to valg, hun kan bryte ut av forholdet eller bli værende. Det kan for utenforstående være et enkelt valg å ta om ikke partneren endrer sin adferd. Det å bryte ut av et forhold kan være et vanskelig valg å ta. Hun gir uttrykk for at hun ikke orker å ha det slik som den nåværende situasjonen er. Samtidig er hun glad i kjæresten sin og er usikker på hvordan hun skal løse dette. Denne partneren har en adferd som gir henne og deres parforhold et problem som må løses på en eller annen måte. Hun må klargjøre på hvilken måte dette er et problem for henne, og hun må si noe om dette til kjæresten sin. De må snakke sammen om forventninger og sette ord på hva som skal romme deres forhold. Hun må tydeliggjøre hva som er akseptabelt for henne i en relasjon og hva hun ikke kan akseptere. Klarer hun å være tydelig på dette vil det videre hindre vaghet og mulige misforståelser overfor partner.

Hun ønsker et parforhold der gjensidig kjærlighet, respekt, tillit og likeverd er grunntonen i relasjonen. Dette krever at hun beskriver hva disse ordene innebærer for henne. Hvilke forventninger har hun til deres parforhold og hva forventer hun av en partner. Det er viktig at hun er trygg på sine grenser og hva de innebærer for henne i et parforhold. Ved å være tydelig overfor seg selv vil hun også kunne lettere vær tydelig overfor kjæresten på hva som er akseptabelt, og hva hun ikke kan akseptere i partnerens begrensninger.

Støtt partneren

Kjæresten må innse at denne måten å regulere og å forvalte sine følelser på blir lite konstruktiv med tanke på å utvikle dette parforholdet i en positiv retning. Kvinnen kan for eksempel støtte partneren sin til å ta kontakt med profesjonell hjelp for å lære å regulere og å leve med sin sjalusi. Kjæresten må gå i seg selv og finne ut hva som gjør at slike situasjoner oppstår og finne frem til sine egne ressurser for å hjelpe seg selv. Ved å selv å ta initiativ til hjelp, vise vilje til endring og ønske om å få hjelp til å regulerer og forvalte sine følelser og reaksjoner på en god måte kan dette parforholdet utvikle seg til et likeverdig og gjensidig forhold, der kjærlighet, tillit og respekt står sentralt.