Samlivsbrudd og kjærlighetssorg

En mann ringer meg og ønsker time til sexologisk rådgiver/parterapeut. Han ønsker å snakke om et samlivsbrudd han nylig har gjennomgått. Samboeren gjennom de siste 14 årene har flyttet ut, og hun er ikke interessert i å opprettholde noen form for kontakt med ham lenger. De har ingen barn sammen. Kvinnen har truffet en annen. Det er akkurat som hun bare vil sette en strek over det vi har hatt sammen de siste 14 årene, forteller han. Hun er avvisende når jeg ringer og vil ikke snakke med meg. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere denne avvisningen.

Deres forhold var etter hans oppfatning stabilt og trygt. Kanskje ble det for satt og kjedelig, sier han litt spørrende. Det var kanskje ikke det mest spennende sexlivet, men det var aldri et konflikttema eller på noen måte problematisk. Jeg trenger virkelig noen å snakke med. Jeg må starte helt på nytt igjen, dette er ikke lett i voksen alder. På spørsmål om hvor lenge det er siden det ble brudd svarer han at det nå er ca. 4 måneder siden kjæresten flyttet ut. Han forteller at vennene de hadde sammen, har han mistet helt eller delvis kontakten med. Jeg har ingen nær familie i byen og bare noen få barndomsvenner å snakke med. Jeg må kanskje selge huset for jeg har ikke råd til å beholde det alene. Hva skjer med livet mitt?

 

Hvordan takle kjærlighetssorgen?  

 

Mannen er fortvilet og i villrede på hvordan han skal komme seg videre i livet. Han erkjenner at forholdet er over og ønsker hjelp til å hente frem sine egne ressurser. Mannen søker råd med tanke på å få det bedre med seg selv og eventuelt finne en ny kjæreste. Med dette mener han hjelp til hvordan man dater, hjelp til å styrke egen selvtillit på hvordan intimiteten og seksualiteten i et parforhold kan reetableres. Samtidig er han engstelig for å oppleve et nytt brudd i et nytt forhold.

”Hvordan takle kjærlighetssorgen ved et samlivsbrudd?”

Et samlivsbrudd er noe som forårsaker store endringer i livet, det kan påvirke både fysiske og psykiske helse. Det kan også endre det sosiale nettverket og ikke minst gi økonomiske problemer. Denne mannen er bekymret for de økonomiske konsekvensene av det å bli singel. Livet hans har blitt snudd opp ned. Kanskje må han finne seg et nytt sted å bo og han er nå alene om å legge planer for livet sitt videre. Den som bryter ut er ofte mer forberedt og har allerede bearbeidet mer enn den som blir forlatt. I dette tilfelle kan det tyde på at kvinnen er ferdig med forholdet idet hun bestemmer seg for å gå. Han starter på en sorgprosess når hun går, mens hun tilsynelatende allerede er ferdig med denne prosessen. Mannen har lite nettverk, han mangler familie og venner som kan hjelpe og støtte han i denne vanskelige perioden. De som har et stort nettverk kommer raskere gjennom krisen og klarer seg bedre enn de som er alene og mangler støttespillere. Mye tyder på at man mestrer et samlivsbrudd bedre om en evner å fokusere på det positive fremfor det negative. Denne mannen har vært i sorg i 4 måneder før han tar tak i situasjonen og søker hjelp. Alle takler brudd ulikt, men fellesnevneren er at et brudd er smertefullt.

 

 Muligheter fremfor begrensninger

 

Denne mannen har behov for å snakke med noen, gjerne en profesjonell hjelper. Han må få bearbeide sorgen, sette ting i perspektiv og kjenne på egne følelser og tanker. Han må ta seg tid til å kjenne på kjærlighetssorgen selv om den kan være vond å bearbeide. Tiden leger alle sår heter det, dette kan være vanskelig å innse når man har det som verst. Terapeuten kan hjelpe han til å reflektere over bruddet. Mannen har ikke bare mistet en kjæreste, men også sin beste venn som han har delt interesser og vennekrets med. Det er viktig å klare og se fremover og ikke henge igjen ved det som var. Sorgen hans kan bli forsterket når han oppslukes av tanker og selvbebreidelse rundt årsaken til bruddet. Han må innse at livet nå vil se annerledes ut enn før og prøve å se nye muligheter fremfor begrensninger. Han må finne en balanse mellom refleksjon og distraksjon. Han må oppfordres til å tenke på seg selv og gjøre noe positivt, gjøre noe han liker. Denne positive energien kan lindre litt av kjærlighetssorgen. Omstillingen til et singelliv kan bli starten på noe nytt.

 

Hvordan bli klar for ny date eller kjæreste

 

Det finnes ikke noe fasitsvar på når det passer å finne en ny kjæreste. Muligheten til å treffe en ny partner og etablere et nytt forhold i voksen alder kan være vanskeligere enn i yngre alder. Dette har selvfølgelig sammenheng med den sosiale kompetansen og det nettverket en allerede har eller nettverk man etablerer på nytt. Opplevelsen av at mulighetene er begrenset eller sterkt redusert kan lede til økt ensomhet, sorg og fortvilelse, slik som denne mannen erfarer. Det er imidlertid ikke om å gjøre for denne mannen å komme seg inn i et nytt forhold så fort som mulig, dette kan lett bli en form for flukt inn i noe overilet og på sikt være lite hensiktsmessig. Han må ha fokus på hva som er problemet og få hjelp til å jobbe med det. Ideelt sett bør han ta seg tid til å reflektere over hva som har skjedd før han eventuelt går inn i et nytt kjæresteforhold. Selv om han opplever at det er hennes skyld at parforholdet gikk skeis, må han hjelpes til å se sin egen rolle i samspill med andre. Han må bevisstgjøres på sine egne handlingsmønster og reaksjonsmåter i ulike situasjoner og sammenhenger. Ved å bli bevisst sine egne følelser, tanker og samhandling med andre kan dette hjelpe han til bedre selvinnsikt og kanskje endret adferd. På den måten kan han unngå å komme i en lignende situasjon i et eventuelt nytt forhold. Forutsetningen for å skape et nytt og godt forhold er at man er fornøyd med sitt eget liv og har det bra med seg selv. Derfor er det kanskje ikke så lurt å hoppe rett inn i et nytt forhold før han er i balanse selv. Seksuelt må denne mannen finne ut hvilken seksuell person han er. Ved å bli bevisst på egne behov og ønsker blir det også lettere å være tydelig overfor en ny partner. Denne mannen må kanskje få et større nettverk, få flere venner, oppsøke miljøer hvor han møter nye mennesker. På denne måten kan han finne seg selv igjen, treffe en ny kjæreste eller bare nyte singellivet i sin nyetablerte status.